Napisz do nas: biuro@czerkawski.com.pl lub zadzwoń: +48 884 349 883
Naszą wiarygodność
potwierdza certyfikat:
Śledź historie
naszych klientów na:

Zachowek dla opornych


Zachowek zabezpiecza interesy osób najbliższych spadkodawcy, jeśli zostali pominięci przez niego w testamencie bądź też gdy spadkodawca poczynił za życia darowizny.

Do osób uprawnionych do zachowku należą: zstępni (dzieci, wnuki, prawnuki), małżonek i rodzice spadkodawcy, którzy byliby powołani do spadku po nim z ustawy.

Wysokość zachowku zależy od wartości udziału spadkowego, który przypadałby uprawnionemu do zachowku przy dziedziczeniu ustawowym oraz od tego czy uprawniony jest małoletni bądź trwale niezdolny do pracy.

Zachowek uprawnionego, który jest w chwili śmierci spadkodawcy małoletni lub trwale niezdolny do pracy, wynosi 2/3 wartości udziału spadkowego, który by mu przypadał przy dziedziczeniu ustawowym, natomiast zachowek uprawnionego, który jest pełnoletni i nie jest trwale niezdolny do pracy, wynosi połowę wartości tego udziału.

Roszczenie o zachowek może być dochodzone polubownie lub na drodze sądowej po złożeniu pozwu o zapłatę zachowku.