Napisz do nas: biuro@czerkawski.com.pl lub zadzwoń: +48 884 349 883
Naszą wiarygodność
potwierdza certyfikat:
Śledź historie
naszych klientów na:

Wyroki sądowe


Zasądzenie renty i odszkodowania przez Sąd Okręgowy w Gdańsku

Zasądzenie renty i odszkodowania przez Sąd Okręgowy w Gdańsku
czytaj więcej

Zabezpieczenie roszczenia na czas trwania sprawy sądowej

Wyrok Sądu Okręgowego w Bydgoszczy dotyczący zabezpieczenia roszczenia naszego klienta, aż do czasu prawomocnego rozstrzygnięcia sprawy.
czytaj więcej

Ustanowienie renty w wysokości 24 082 zł

Wyrok Sądu Okręgowego w Zielonej Górze ustanawiający rentę w wysokości 24 082 zł.
czytaj więcej

Wyrok Sądu Okręgowego w Białym stoku zasądzający rentę

Wyrok Sądu Okręgowego w Białym stoku zasądzający rentę
czytaj więcej

Zasądzenie renty w wysokości 8570 zł

Zasądzenie renty w wysokości 8570 zł
czytaj więcej

Zabezpieczenie roszczenia w wysokości 11 067 zł miesięcznie

Zabezpieczenie roszczenia w wysokości 11 067 zł miesięcznie.
czytaj więcej

Zasądzenie 250 000 zł zadośćuczynienia

Wyrok Sądu Okręgowego w Siedlcach
czytaj więcej

Ustanowienie renty

Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie.
czytaj więcej

Zadośćuczynienie w łącznej kwocie 900 000 zł

Wyrok Sądu Okręgowego w Zielonej Górze.
czytaj więcej

Wypłata odszkodowania w wysokości 6 000 000 zł

Ugoda po przeprowadzeniu mediacji przed Sądem Polubownym zobowiązująca do wypłaty odszkodowania w wysokości 6 000 000 zł.
czytaj więcej

Wypłata odszkodowania w wysokości 3 200 000 zł

Ugoda po przeprowadzeniu mediacji przed Sądem Polubownym zobowiązująca do wypłaty odszkodowania w wysokości 3 200 000 zł.
czytaj więcej

Wyrok sądowy zapłaty 314 385 zł

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku V Wydział Cywilny z dnia 10 czerwca 2022 roku zapłaty kwoty 314 385 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienia.
czytaj więcej

Podwyższenie renty do 15 000 zł

Wyrok Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 17 listopada 2020 roku o podwyższeniu zasądzonej wcześniej kwoty do 15 000 zł z tytułu zwiększonych potrzeb.
czytaj więcej

Wypłata odszkodowania w wysokości 1 400 000 zł

Ugoda po przeprowadzeniu mediacji przed Sądem Polubownym zobowiązująca do wypłaty odszkodowania w wysokości 1 400 000 zł.
czytaj więcej

Zabezpieczenie renty w wysokości 9 273 zł miesięcznie

Postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 29 września 2021 roku o zabezpieczeniu renty w wysokości 9 273 zł miesięcznie.
czytaj więcej

Wyrok sądowy - zadośćuczynienie 480 000 zł

Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 12 kwietnia 2021 roku wypłaty zadośćuczynienia w wysokości 480 000 zł, renty w wysokości 8 572 zł oraz odszkodowanie w wysokości 147 096 zł.
czytaj więcej

Zmiana wysokości renty

Postanowienie Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 9 lipca 2021 roku o zabezpieczeniu renty w wysokości 6 385 zł miesięcznie w okresie od lipca 2020r. do czerwca 2021r i w wysokości 8 545 zł miesięcznie począwszy od lipca 2021r. .
czytaj więcej

Zabezpieczenie renty w wysokości 8 000 zł

Postanowienie Sądu Okręgowego w Rybniku z dnia 10 grudnia 2020 roku o zabezpieczeniu renty do wysokości 8 000 zł miesięcznie.
czytaj więcej

Wyrok sądowy zapłaty 280 000 zł

Wyrok Sądu Okręgowego w Elblągu z dnia 23 sierpnia 2021 roku zapłaty kwoty 280 000 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienia.
czytaj więcej

Zadośćuczynienie w kwocie 200 000 zł

Wyrok zaoczny Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 17 sierpnia 2021 roku o zadośćuczynienie w kwocie 200 000 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od 14 lipca 2021 r. do dnia zapłaty.
czytaj więcej

Zasądzone 500 000 zł zadośćuczynienia oraz wysokie odszkodowanie i renta

Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 10 maja 2021 roku o zadośćuczynienie w kwocie 500 000 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od 1 kwietnia 2016 r. do dnia zapłaty.
czytaj więcej

Zadośćuczynienie w kwocie 250 000 zł

Wyrok Sądu Okręgowego w Elblągu z dnia 13 października 2021 roku o zadośćuczynienie w kwocie 250 000 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od 6 lutego 2019 r. do dnia zapłaty.
czytaj więcej

Zabezpieczenie renty w wysokości 10 034 zł

Postanowienie Sądu Okręgowego w Toruniu z dnia 30 października 2020 roku o zabezpieczeniu roszczenia rentowego w wysokości 10 034 zł.
czytaj więcej

Wyrok sądowy wypłaty renty w wysokości 50 000 zł

Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 24 sierpnia 2020 roku wypłaty renty w wysokości 50 000 zł.
czytaj więcej

Wyrok sądowy zapłaty 240 000 zł zadośćuczynienia

Wyrok Sądu Okręgowego w Tarnowie z dnia 30 września 2020 roku wypłaty zadośćuczynienia w wysokości 240 000 zł.
czytaj więcej

Wyrok sądowy zapłaty 43 345 zł

Wyrok Sądu Rejonowego w Warszawie z dnia 24 sierpnia 2020 roku wypłaty odszkodowania w wysokości 43 345,38 zł.
czytaj więcej

Wyrok sądowy - odszkodowanie 100 000 zł

Wyrok Sądu Okręgowego w Świdnicy z dnia 29 maja 2020 roku wypłaty odszkodowania w wysokości 100 000 zł.
czytaj więcej

800 tys zł odszkodowania oraz wysoka renta

Wyrok Sądu Okręgowego Toruniu z dnia 17 sierpnia 2020 roku o zasądzający 800 tys. zł odszkodowania oraz wysoką rentę.
czytaj więcej

Zabezpieczenie renty miesięcznej w kwocie 9 127 zł

Postanowienie Sądu Okręgowego w Białymstoku z dnia 04 lipca 2019 roku o zabezpieczeniu roszczenia o wypłatę renty w wysokości 9 127 zł miesięcznie.
czytaj więcej

Zabezpieczenie renty w kwocie 4 977,62 zł

Postanowienie Sądu Okręgowego w Ostrołęce z dnia 29 maja 2020 roku o zabezpieczeniu roszczenia o wypłatę renty w wysokości 4 997,62 zł miesięcznie.
czytaj więcej

Podwyższenie renty do 10 000 zł

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 12 czerwca 2019 roku o podwyższeniu renty do wysokości 10 000 zł.
czytaj więcej

Zabezpieczenie renty w wysokości 13 831,27 zł

Postanowienie Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 16 czerwca 2020 roku o zabezpieczeniu roszczenia o wypłatę renty w wysokości 13 831,27 zł miesięcznie.
czytaj więcej

Zabezpieczenie roszczeń rentowych w wysokości 9 000 zł

Postanowienie Sądu Okręgowego w Białymstoku z dnia 17 lipca 2020 roku o zabezpieczeniu roszczeń o wypłatę renty w wysokości 6 780,09 zł oraz 2 314,94 zł miesięcznie.
czytaj więcej

Zabezpieczenie renty w wysokości 14 343 zł

Postanowienie Sądu Okręgowego w Gliwicach z dnia 22 lutego 2019 r. o zabezpieczeniu renty miesięcznej w kwocie 14 343 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie zapłaty.
czytaj więcej

Zabezpieczenie renty w wysokości 9 300 zł

Postanowienie Sądu Rejonowego w Siedlcach z dnia 4 października 2018 r. o zabezpieczeniu renty miesięcznej w kwocie 9 300 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie zapłaty.
czytaj więcej

Zabezpieczenie roszczenia rentowego w wysokości 5 000 zł

Postanowienie Sądu Okręgowego w Ostrołęce z dnia 3 września 2018 r. o zabezpieczeniu roszczenia o rentę miesięczną w kwocie 5 000 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie zapłaty.
czytaj więcej

Zabezpieczenie renty miesięcznej w kwocie 10 597,58 zł

Postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 18 lipca 2018 r. o zabezpieczeniu renty miesięcznej w kwocie 10 597,58 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie zapłaty.
czytaj więcej

Zabezpieczenie roszczenia rentowego w wysokości 5 500 zł

Postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 19 lutego 2016 r. o zabezpieczeniu roszczenia w zakresie renty miesięcznej w kwocie 5 500 zł.
czytaj więcej

Zabezpieczenie renty miesięcznej w kwocie 12 634 zł

Postanowienie Sądu Okręgowego w Bydgoszczy z dnia 5 kwietnia 2019 r. o zabezpieczeniu renty miesięcznej w kwocie 12 634 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie zapłaty.
czytaj więcej

Zadośćuczynienie w kwocie 1 168 000 zł

Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 18 listopada 2019 roku o zadośćuczynienie w kwocie 1 168 000 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od 15 stycznia 2013 r. do dnia zapłaty.
czytaj więcej

Zabezpieczenie roszczenia rentowego w wysokości 9 878 zł miesięcznie

Postanowienie Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 7 listopada 2018 roku o zabezpieczeniu roszczenia rentowego z tytułu zwiększonych potrzeb w kwocie 9 878 zł miesięcznie.
czytaj więcej

Zabezpieczenie roszczenia rentowego w wysokości 9 500 zł

Postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 31 stycznia 2020 roku o zabezpieczeniu roszczenia rentowego z tytułu zwiększonych potrzeb w wysokości 9 500 zł.
czytaj więcej

Zmiana wysokości renty, podwyższenie sumy gwarancyjnej i zapłata

Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 28 lutego 2020 roku o podwyższeniu sumy gwarancyjnej do kwoty 10 427 250 zł.
czytaj więcej

Obniżenie kwoty zabezpieczenia renty do 12 800 zł

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 30 września 2019 roku o obniżeniu kwoty zabezpieczonej renty z tytułu zwiększonych potrzeb powódki do 12 800 zł.
czytaj więcej

Podwyższenie renty do 14 817,42 zł

Postanowienie Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 23 marca 2020 roku o podwyższeniu zasądzonej wcześniej kwoty do 14 817,42 zł z tytułu zwiększonych potrzeb i utraty zdolności do pracy zarobkowej.
czytaj więcej

Zabezpieczenie roszczenia o podwyższenie renty w wysokości 15 000 zł miesięcznie

Postanowienie Sądu Okręgowego we Wrocławiu z dnia 03 kwietnia 2020 roku o zabezpieczeniu roszczenia o podwyższenie renty do wysokości 15 000 zł miesięcznie.
czytaj więcej

Publikujemy niektóre wyroki sądowe, które otrzymali nasi Klienci dzięki naszemu wspraciu. Dzięki zaangażowaniu i profesjonalizmowi zespołu Czerkawski Odszkodowania jesteśmy w stanie pomóc w każdej, nawet najbardziej skomplikowanej sprawie. Negocjujemy a następnie skutecznie przeprowadzamy postępowania w sądzie. Co ważne nie pobieramy od naszych klientów żadnych opłat do momentu wygrania procesu. Niesiemy pomoc na terenie całego kraju, przyjmujemy sprawy ze wszystkich stron Polski.