Napisz do nas: biuro@czerkawski.com.pl lub zadzwoń: +48 884 349 883
Naszą wiarygodność
potwierdza certyfikat:
Śledź historie
naszych klientów na:

Podwyższenie renty po latach
Nasz klient wiele lat temu uległ bardzo poważnemu wypadkowi komunikacyjnemu. Niestety już do końca życia będzie poruszał się na wózku inwalidzkim.

Przez wiele miesięcy przebywał w kilku szpitalach - przechodząc kolejne operacje. W tym samym czasie, pod jego nieobecność, toczyła się sprawa karna.

Sąd orzekł, że współprzyczynił się on do wypadku. Brak możliwości obrony naszego klienta oraz nierzetelne opinie biegłych mają konsekwencje do dnia dzisiejszego  -ubezpieczyciel uznał jego współprzyczynienie na poziomie
50%. Po wnikliwej analizie akt już na pierwszy rzut oka widać, że dobry pełnomocnik obaliłby dowody rzekomego współprzyczynienia.

Niestety czasu cofnąć nie mogliśmy.

Od wielu lat pan Krzysztof otrzymywał rentę wyrównawczą od ubezpieczyciela w wysokości 1600zł miesięcznie (gdyby nie współprzyczynienie wynosiłaby ona 3200zł).

Kwota ta nawet w najmniejszym stopniu nie zaspokajała potrzeb rehabilitacyjnych naszego klienta, stan jego zdrowia regularnie się pogarszał.

My zajęliśmy się tą sprawą na październiku zeszłego roku. Pierwszym zadaniem było uzyskanie dokumentacji medycznej oraz akt sądowych zarówno ze sprawy karnej jak i cywilnej - obydwie toczyły się wiele lat temu, co znacząco wydłużyło okres ich zdobycia. Na ich podstawie zaczęliśmy pisać pozew, w którym zawarliśmy świadczenia rentowe oraz zadośćuczynienie z tytułu znacznego pogorszenia się stanu zdrowia naszego klienta. Ważnym elementem był również
wniosek o zabezpieczenie powództwa - świadczenia rentowego, przyznawanego na czas trwania procesu.

Już na pierwszej rozprawie podzielił naszą argumentację przyznając rentę w wysokości 5500zł miesięcznie. Należy pamiętać, że i w tym wypadku Sąd musiał wziąć pod uwagę współprzyczynienie na poziomie 50%. Gdyby nie to renta
wynosiłaby 11000zł.

Przed nami kolejne rozprawy, kolejne opinie biegłych. Potrwa to jeszcze wiele miesięcy. Najważniejsze jest jednak to, że nasz klient może w tym czasie skutecznie się rehabilitować.


Wyślij zgłoszenie

Wyślij e-mail wypełniając poniższy formularz. W trosce o bezpieczeństwo prosimy nie podawać za pomocą formularza informacji poufnych (w tym np. informacji dotyczących finansów)